Engures novads

Pabeigta projektu „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 2.un 3.kārta” realizācija03-12-2012

Līdz ar pirmā sala iestāšanos, praktiski ir pabeigts darbs pie lielāko investīciju projektu realizācijas pašvaldības vēsturē, tas ir- Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēti projekti „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta- ūdens sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija  un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana”  un „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 3.kārta- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana un esošā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija”. Pēc projektu realizācijas  95% Smārdes ciema iedzīvotājiem ir iespēja saņemt tīru, kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kuru attīrīs jaunās ūdens sagatavošanas iekārtās un uzglabās jaunos pazemes ūdens rezervuāros un  centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (ŪKS) pakalpojumu. Tās mājsaimniecības, kurām līdz šim nebija iespējas saņemt ŪKS, aicinām pieslēgt savu īpašumu sistēmai, rakstot iesniegumu Smārdes komunālajam dienestam, lai saņemtu tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni un mājsaimniecības notekūdeņus varētu novadīt centrālajā kanalizācijas sistēmā, kur notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tos attīrīs atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kāpēc tas ir būtiski ?
Tāpēc, ka šobrīd visi mājsaimniecībā radītie notekūdeņi, tai skaitā fekālijas, tiek savāktas izsmeļamajās bedrēs, no kurām notekūdeņi tiek infiltrēti augsnē, kas piesārņo virsējos gruntsūdeņus. Daļa šo gruntsūdeņu nokļūst akās, kuru ūdeni mēs ikdienā lietojam uzturā.  Bez tam, Smārdes ciems pēc ģeoloģiskās uzbūves ir tipiski senās platformas nogabals, ko veido dolomītu un māla slāņu mija ar retiem  ģipša starpslāņiem, tāpēc te dzeramā ūdens cietība un mineralizācija ir paaugstināta, līdz ar to ūdens kvalitāte ir zema, kas sadzīvē izpaužas kā paaugstināta katlakmens un rūsas nogulšņu veidošanās.

Cik šis pakalpojums maksā?

Pēc šī brīža tarifa 1 m3 ūdens izmaksā 0.75 Ls(ar PVN), kanalizācija- 1.11 Ls(ar PVN). Ņemot vērā, ka šobrīd praktiski visām mājsaimniecībām ir savas akas vai urbumi, jūs protams varat tos turpināt izmantot piemēram dārza laistīšanai, vai pieslēgt savu mājsaimniecību tikai ūdens vai tikai kanalizācijas sistēmai.

Šis projekts iedzīvotāju vidū šovasar radījis ne mazums sašutuma, neapmierinātību ar radītajām neērtībām un darba organizāciju, kā arī dzirdējām neizpratni, kāpēc to vispār vajag. Tomēr pašvaldība aicina iedzīvotājus domāt ar skatu nākotnē, jo šobrīd izbūvētā ŪKS un ūdens sagatavošanas sistēma kalpos vismaz 30 gadus un, pat ja šobrīd neplānojat savu īpašumu pieslēgt pie centrālās ŪKS, jums būs tāda iespēja brīdī, kad pārdomāsiet. Šie projekti ir ilgtermiņa ieguldījums iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un vides aizsardzībai. Arī no ES fondu apguves viedokļa pašvaldībai būtu nesaimnieciski šo iespēju neizmantot, jo  ņemot vērā pēctecību fondu plānošanā, paredzams, ka nākošajā ES fondu plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam pašvaldībām šādām aktivitātēm finansējums vairs netiks paredzēts.

Runājot par asfaltbetona ceļu seguma atjaunošanu un apzaļumošanas darbiem, tad tie ir atlikti līdz nākamā gada pavasarim, kad laika apstākļi būs piemēroti un būs iespējams kvalitatīvi atjaunot ceļu segumu un pilnībā veikt ceļu malu apzaļumošanu. Tas pats attiecas uz nepabeigto gājēju celiņa izbūvi Meža ielā. Paredzēts, ka šie darbi jāpabeidz pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 20.jūnijam.

 Kopumā šo projektu realizācijā tika ieguldīti 983 489.60 Ls , kur ERAF finansējums 596 555.81 Ls, atgūstamais PVN- 170 688.28 Ls, pašvaldības ieguldījums- 216245.51 Ls.

<< Atpakaļ