Engures novads

Pabeigta projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” projekta 1. un 2.kārtas realizācija21-08-2014

Ir pabeigts darbs pie Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētajiem projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” 1. un 2.kārtas (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110 un Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/007).

Pēc projektu realizācijas 50% Engures ciema iedzīvotājiem ir iespēja saņemt tīru, kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kuru attīrīs jaunās ūdens sagatavošanas iekārtās un uzglabās jaunos pazemes ūdens rezervuāros un centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (ŪKS) pakalpojumu. Tās mājsaimniecības, kurām līdz šim nebija iespējas saņemt ŪKS, aicinām pieslēgt savu īpašumu sistēmai, rakstot iesniegumu Engures pagasta pārvaldē Jūras ielā 85, komunālajā daļā, lai saņemtu tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni un mājsaimniecības notekūdeņus varētu novadīt centrālajā kanalizācijas sistēmā, kur notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tos attīrīs atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 
Kopumā šo projektu realizācijā tika ieguldīti 1 271 838,17 EUR , kur ERAF finansējums 850 000 EUR, pašvaldības ieguldījums – 421 838,17 EUR.
 

<< Atpakaļ