Engures novads

Parakstīts līgums par projekta "Active Age" ieviešanu01-07-2016

30. jūnijā Engures novada Smārdē notika projekta Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” vadības grupas sanāksme. Projekta „ACTIVE AGE” mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu gūšanā.

Projekta ietvaros plānots ieviest dažādus kursus un seminārus, kas palīdzēs apgūt jaunas prasmes un zināšanas, lai varētu tās izmantot darba meklējumos vai kļūtu par pašnodarbinātu personu.
 
Sanāksmes mērķis bija tikties visiem trim projekta partneriem – Engures novadam, Apes novadam un Setoma novadam Igaunijā, lai parakstītu projekta ieviešanas līgumu, kopīgi plānotu nākamās darbības un izvērtētu arī pirmos rezultātus. Pirmais paveiktais solis projektā ir potenciālo dalībnieku anketēšana un vajadzību izzināšana katrā no sadarbības partnera teritorijām. Rezultātus apkopoja un to kopsavilkuma secinājumus sanāksmē prezentēja eksperts no Igaunijas. Viens no secinājumiem bija tāds, ka cilvēki, kas vēlētos piedalīties projektā, labprāt strādātu svaigā gaisā, kā arī liela daļa norādīja nepieciešamību apgūt datorprasmes un angļu valodu. Anketas rezultāti tiks ņemti vērā, plānojot projekta ieviešanas aktivitātes, kuras tiks uzsāktas rudenī.
 
Pēc sanāksmes viesi devas nelielā ekskursijā pa novadu un apmeklēja lidlauku “Jūrmala”, zeķu ražotni “M.P.Socks” un Apšuciema pludmali. Redzētais patīkami pārsteidza viesus un rosināja uz idejām par kopīgiem tūrisma un uzņēmējdarbības projektiem
nākotnē.
 

<< Atpakaļ