Engures novads

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” uzsāk īstenot projektu “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS”15-01-2019

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, kura rūpējas par vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, un caur kuru ir īstenoti daudzi uzņēmējdarbības un sabiedrībai nozīmīgi projekti, ir uzsākusi starpvalstu sadarbības projekta “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS” īstenošanu.

Projektā iesaistītas 3 dalībvalstis: Latvija, Gruzija un Somija. Projekta partneri ir vietējās rīcības grupas no dalībvalstīm. Projektā no Latvijas iesaistījušās: biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, Partnerība “Laukiem un Jūrai”, “Stopiņu un Salaspils partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe” un  Partnerība “Daugavkrasts”.
 
Projekta mērķis: ir veicināt Latvijas staļļu, zirgkopju, zirgaudzētāju, u.c. nozarē piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju, attīstot sadarbības tīklu ar vietējiem un ārzemju zirgkopjiem, veicinot labās prakses pieredzes apmaiņas un pielāgojot tās savā teritorijā. Neatkarīgi vai nozare ir sports, tūrisms, izklaide, veselība, utt.

Projekta ietvaros paredzēts gan teorētisko gan praktisko apmācību kursi kā arī pieredzes apmaiņas braucieni pie partneriem.

Pirmais teorētisko apmācību seminārs “Kā kļūt par Juridisku personu un Juridisku dokumentu izstrāde” paredzēts jau 2019. gada martā.

Pārējās aktivitātes plānots īstenot līdz 2020. gada beigām .

Par aktivitātēm un pasākumiem informācija tiks ievietota mājas lapā www.plj.lv un vietējo pašvaldību mājas lapās.

Sīkāka informācija un pieteikšanās uz semināriem:
E-pasts: zane.zorina@gmail.com
Mob. 25412210

Visas projekta aktivitātes ir BEZ MAKSAS, iepriekšēja pieteikšanā obligāta.
 
 

<< Atpakaļ