Engures novads

Pašvaldības grants ceļu izbūve24-07-2017

Engures novada pašvaldība ir uzsākusi ieviest projektu „Pašvaldības grants ceļu izbūve” (nr.: 17-08-A00702-000050).

Projekta mērķis ir  pārbūvēt pašvaldības autoceļu posmus ar grants segumu, tādējādi uzlabojot ceļu kvalitāti, veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot apdzīvotību Smārdes pagastā. Kopumā plānots veikt trīs ceļu posmu uzlabošanas darbus: 1) Ceļš „Ventspils šoseja - Jurģeļi - Liepkalni un Šlokenbeka - Milzkalnes stacija - Bērziņu karjers – Liepiņas”; 2) Ceļš  „Rūķi – Aizpure”; 3) Ceļš „Esteres – Kalnžagari”. Šobrīd darbi ir uzsākti ceļiem „Rūķi – Aizpure” un „Esteres – Kalnžagari”, bet visus darbus plānots pabeigt līdz rudenim.
 
Darbu izpildei atklātā iepirkuma procedūrā pieteicās četri pretendenti un par saimnieciski izdevīgāko, t.sk., lētāko, tika atzīts SIA „Meliorceltnieks” piedāvājums. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir 552 417,64 EUR no tām 420 000.00 EUR tiek līdzfinansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", bet 132 417,64 EUR no domes budžeta. 
 

<< Atpakaļ