Engures novads

Projektu konkurss no EZF28-03-2013

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada „6.” maija līdz 2013.gada „6.” jūnijam
3. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 151 631,81 LVL. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
 
Aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.
 
Vairāk informācija ŠEIT.
 
 
 

<< Atpakaļ