Engures novads

PLJ izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu uzņēmējdarbības projektiem15-06-2017

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu no 21.07. -21.08.2017 EJZF uzņēmējdarbības projektiem.

5.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs  EJZF (Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds) 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar  jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām”– 216095,43 EUR.
 
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:
no 2017.gada 21.jūlija  līdz 2017.gada 21.augustam
 
Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:
Infrastruktūras (būvniecības, teritorijas labiekārtošanas) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no  LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu .
 
    Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa:                            
- 50 000 EUR;
- 100 000  EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas)
Atbalsta intensitāte
50%, izņemot
- inovatīviem projektiem-70%;
- piekrastes zvejniecības projektiem, kopprojektiem- 80%;
- lielajiem komersantiem - 30%.
 
Projektos atbalstāmās darbības:
1.         Investīcijas, kas nepieciešamas pievienotās vērtības veidošanā un inovāciju veicināšanā visos  zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos (Zvejniecība, zivju produktu apstrāde, t.sk. mājražošana);
2.         Investīcijas, kas nepieciešamas darbību dažādošanai zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs. Citas jūras ekonomikas nozares stratēģijas izpratnē ir: tūrisma pakalpojumi piekrastes teritorijā, jūras izmantošana rekreācijai ( aktīvā atpūta uz ūdens, peldēšana un sauļošanās, makšķerēšana un rekreatīvā zvejniecība), gastronomiskais tūrisms (zivju degustācijas, specializētie zivju restorāni  u.tml.), citu jūras produktu apstrāde un /vai pievienotās vērtības veidošana u.tml.
Rīcības ietvaros netiek atbalstīta  jaunu tūrisma mītņu izveide, izņemot kvalitatīvus un eksportspējīgus risinājumus, kam piemīt augsta pievienotā vērtība un kas skar visas tūristu mītnes darbību  (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē 10-40) un kas tiek realizēti lauku teritorijā. Rīcības ietvaros tiek atbalstītas investīcijas arī tādu ēku izveidē, kas nepieciešamas tādu tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, vides izglītību, ja projektam atbalstu nevar saņemt EJZF 2. un 3.rīcībās.
Tūrisma mītne- ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.  
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā
BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā
Kontaktpersona
Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv
 
Pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:
www.plj.lv, www.lad.gov.lv
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta veidā, saskaņā Elektronisko dokumentu likumu sūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv
 

  

<< Atpakaļ