Engures novads

Projekta ietvaros norit piekrastes sakopšanas darbi03-06-2019

Vasarīgais laiks veicina pludmales apmeklētāju skaita pieaugumu un nepieciešamību intensīvākai pludmales sakopšanai. Arī šogad Engures un Lapmežciema pagasta pārvaldes ir iesaistījušās nacionālas nozīmes projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā "Vides aizsardzības projekti". Projektu īsteno vadošais partneris  Latvijas pašvaldību savienība ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.
Projekta ietvaros uzstādītas BIO tualetes Engures ciema pludmales zonā, savākti un utilizēti sadzīves atkritumi, uzturētas sakoptas tualetes visas novada piekrastes garumā. Pludmales sakopšanas darbiem nolīgti darbinieki, tostarp, dodot iespēju vasaras intensīvākajos mēnešos strādāt arī skolniekiem. 

Augstākminēto aktivitāšu realizācijas laika periods – no 1.maija līdz 1.oktobrim. Engures novadā veicamo aktivitāšu kopējās izmaksas ir EUR 19 395,01, no kuriem EUR 14432,84 tiek izmantoti Engures piekrastes sakopšanai un EUR 4959,82 Lapmežciema piekrastes sakopšanai, ko pilnībā finansē LVAF. 
Foto: Ilze Steriņa

Madara Kundziņa
Lapmežciema pagasta pārvaldes projektu vadītāja
 
 

<< Atpakaļ