Engures novads

Projekta ietvaros top promenāde uz jūru Engurē un interaktīvie stendi Engures Saieta namā28-04-2020

Engures novada dome ir uzsākusi projekta nr.19-08-FL01-F043.0202-000002 Noejas uz jūru izveide un pludmalei pieguļošo teritoriju labiekārtošana Engures pagastā" īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt vides resursu vairošanu un izmantošanu Engures pagastā, izveidojot un labiekārtojot trīs pludmalei pieguļošās teritorijas: noeju uz jūru un auto stāvvietas Labiešu ielā un pie Veselības centra "Engure", laipas gala platformu Bērzciemā, tādējādi nodrošinot to pieejamību.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta promenāde uz jūru (Labiešu ielā pie „Piejūras tirdziņa” teritorijas) ar gājēju ietvi, autostāvvietām, soliņiem, apgaismojumu un tualetes ēku, kā arī labiekārtota teritorija pie Veselības centra – izveidotas stāvvietas, celiņi un laipas ērtākai piekļuvei labiekārtotajai pludmalei. Savukārt Bērzciema iedzīvotājiem un viesiem būs vēl ērtāka piekļūšana jūrai pa jau esošo laipu, tai galā tiks izvietota neliela platforma.
 
Būvdarbu veikšanai ir veikts ieprikums, kura rezultātā par uzvarētāju ir atzīts SIA „Amatnieks” ar iesniegto piedāvājumu 110 441,09 eiro bez PVN. Līgums tiks noslēgts tuvākajā laikā un jau šajā vasarā varēsim uz jūru doties, pastaigās izmantojot jauno infrastruktūru.
Bērzciema laipas gala platformas izgatavošanu veic z/s „Mežāres”,  un tā tiks uzstādīta, iestājoties siltajam laikam. Platformas izmaksas ir 2 961,58 eiro bez PVN.
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 137 217,23 000 eiro, no kuriem 90% jeb 123 495,51 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 13 721,72 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
Jaunajā tūrisma sezonā Engures Saieta nama ekspozīcijā būs jaunumi – divi interaktīvi stendi apmeklētājiem, pateicoties projektam nr. 19-08-FL01-F043.0203-000002 “Engures Saieta nama ekspozīcijas pilnveide ar interaktīvajiem risinājumiem”. Projekta mērķis ir zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, pilnveidojot Engures Saieta nama vēsturisko ekspozīciju ar diviem interaktīviem stendiem.
Ir noritējušas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras, kā rezultātā ir noslēgti līgumi un norit stendu izveides darbi. Interaktīvo stendu aplikāciju izstrādā SIA „Cloud Enterprise Systems”, ekrāni ir iegādāti no AS „Capital”, bet koka konstrukcijas stendiem izgatavo SIA „Žuburs”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 261,03 eiro, no kuriem 90% jeb 6 534,93 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 726,10 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
 

<< Atpakaļ