Engures novads

Projekts: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada izglītības iestāžu ēkās; ID Nr. KPFI-7/2811-11-2011

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi Engures novada domes iesniegto Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto  projektu  „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada izglītības iestāžu ēkās”.

Projekta mērķis ir samazināt kaitīgo izmešu, tai skaitā CO2 nonākšanu atmosfērā, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus  4 pašvaldības ēkās- Engures vidusskolā, Engures skolas internātā, Lapmežciema pamatskolā un Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādē.

Projekta realizācijas termiņš ir 31.12.2012 un paredzēts, ka būvdarbi tiks uzsākti 2012.gada pavasarī.

Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda 380 529.41 Ls, kur KPFI finansējums- 323 450.00 Ls

Projekta rezultātā plānots samazināt oglekļa dioksīda emisiju par 177.89 t gadā, sasniegt vidējo apkures siltumenerģijas patēriņu līdz 83.5 kWh/m2 gadā, kā arī sasniegt projekta CO2 emisijas samazinājumu efektivitātes rādītāju 0.55 kg CO2/Ls gadā. 

<< Atpakaļ