Engures novads

Projekts: Ķīšupītes ūdens noteces daļēja novirzīšana uz Engures (Vecupes) upi25-01-2012

Jaunā gada sākumā tika pabeigts projekts „Ķīšupītes ūdens noteces daļēja novirzīšana uz Engures (Vecupes) upi”. Tā kā pavasara pali bieži vien appludināja ciemata teritoriju, tad tika izstrādāts projekts , kas atslogotu ūdens daudzumu Ķīšupītē, tāpēc daļēja ūdens novadīšana aiz ciema robežām ar grāvja palīdzību uz Vecupi  nodrošinās daļēju ūdens aizplūšanu uz jūru paaugstināta ūdens līmeņa periodā. Darbus veica SIA „Meliorprojekts” un  projekta kopējās izmaksas ir 22 462.00 lati.

<< Atpakaļ