Engures novads

Projekts "Pamatlīdzekļu iegāde senioru biedrības "Sarma" sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai"02-03-2018

Smārdes senioru biedrība ,,Sarma" ir realizējusi projektu Nr.17-08-AL01-A019.2202-000011, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma ,,Darbu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta izmaksas ir 1988.48 EUR, no kurām publiskais finansējums 1789.63 EUR. Biedrība saņēma līdzfinansējumu no Engures novada Domes 198.85 EUR.
 
Projekta mērķis bija iegādāties senioru biedrībai ,,Sarma” pamatlīdzekļus, lai nodrošinātu šūšanas iespējas biedrības biedriem un citiem pagasta iedzīvotājiem, kā arī sekmētu pensionāru socializēšanos un attīstītu kopienu veidošanos Smārdes pagastā.
 Projekta ietvaros tika iegādāta elektriskā šujmašīna, kas nodrošina senioriem un citiem iedzīvotājiem šujmašīnas pakalpojumus individuālām vajadzībām bez maksas. Šujmašīnu var izmantot, lai remontētu apģērbus. Tika iegādāts arī overloks, kas paredzēts audumu malu apstrādāšanai. Kā zināms, bez šādas apstrādes audums irst un samazinās gan tā kvalitāte, gan vizuālais izskats un lietošanas ilgums. Patiesi esam priecīgi par plakanšuves šujmašīnu, kas ir piemērota trikotāžas un citiem elastīgiem audumiem. Šūšanas procesā jānogludina malas, lai turpinātu darbu. Šeit lieti noder gludeklis un gludināmais dēlis.
 
Lai pensionāri savas biedrības „Sarma” telpās sekotu līdzi aktivitātēm, kā arī stiprinātu kopienu un kopā pavadīto laiku, iegādājāmies televizoru un mūzikas centru. Tie paredzēti patīkamas atmosfēras radīšanai senioriem, darbojoties rokdarbu aktivitātēs un kopā sanākšanas reizēs.
 
Ļoti priecājamies par foto kameras iegādi, jo varam iemūžināt biedrības aktivitātes kopā ar citu novadu senioriem, ekskursijas un dažādus tematiskos pasākumus.
 
Laipni aicināti visi seniori katru pirmdienu 10:00 - 14:00 uz tasi tējas vai kafijas, lai parunātos un atpūstos. Projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu var izmantot gan senioru biedrības „Sarma” biedri, gan arī pārējie Smārdes pagasta iedzīvotāji.
Esam pateicīgi Engures novada Domei par mums piešķirtajām biedrības telpām Domes ēkas trešajā stāvā, kā arī par iespēju izmantot 1. stāva zāli plašāku pasākumu organizēšanai. Pensionāri šajās telpās tiekas vismaz četras reizes nedēļā, saskaņojot tikšanās laiku pa telefonu 20126181.
 
Priecājamies, ka pašvaldība ir atradusi iespēju iegādāties senioriem plašākas telpas Smārdes dzelzceļa stacijā. Pašlaik noris darbs pie projekta izstrādes telpu pārbūvei.
 
Ieguvums no projektā iegādātajiem pamatlīdzekļiem būs visiem biedrības biedriem un citiem senioriem, kuri piedalās biedrības rīkotajās aktivitātēs. Projekta īstenošana palīdzēs senioriem sanākt kopā un socializēties, lai tie nejustos vientuļi, lai vērtīgi un lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku, kā arī justos sabiedrībai noderīgi pilsoņi.
 
Astrīda SlavinskaSmārdes senioru biedrības „ Sarma” vadītāja,
e-pasts: sarma@enguresnovads.lv 
 
 

<< Atpakaļ