Engures novads

Pabeigts projekts par pašvaldības grants autoceļu pārbūvi08-06-2018

Pašvaldība ir pabeigusi īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu „Pašvaldības grants ceļu izbūve” (nr.: 17-08-A00702-000050). Projekta ietvaros tika pārbūvēti trīs autoceļu posmi kopumā 9.64 km garumā:

 
1) „Ventspils šoseja - Jurģeļi - Liepkalni un Šlokenbeka - Milzkalnes stacija - Bērziņu karjers – Liepiņas” 7.07 km;
2) „Rūķi – Aizpure” 1.22km;
3) „Esteres – Kalnžagari” 1.35km.
 
Pašvaldības autoceļu pārbūves rezultātā tika uzlabota autoceļu nestspēja, pastiprināta to sega ar jaunu grants šķembu maisījuma seguma kārtu un sakārtotas ūdens atvadīšanas sistēmas. Uzlabojot ceļu kvalitāti, tiek veicināta apdzīvotības saglabāšana un uzņēmējdarbības attīstība Engures novadā, kas bija viens no būtiskākajiem kritērijiem, pēc kuriem tika vērtēti projektā iekļaujamie ceļi.
Būvdarbus veica SIA „Meliorceltnieks” pēc SIA „IB Design” būvprojekta. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir 552 417,64 EUR no tām 420 000.00 EUR tiek līdzfinansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", bet 132 417,64 EUR no domes budžeta.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
 
 
 
 

<< Atpakaļ