Engures novads

Projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana"21-07-2020

Ragaciema un Bigauņciema pludmalēs ir uzstādīti āra trenažieri, projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ. nr. 1-08/2/2020) ietvaros. Pateicoties projektam, lapmežciemnieki un pagasta viesi varēs pastaigas pie jūras papildināt ar veselībai tik ļoti vajadzīgām fiziskām aktivitātēm brīvā dabā - vingrot uz multifunkcionāliem āra trenažieriem, kas tiks uzstādīti Bigauņciema un Ragaciema pludmalēs.

Savukārt Engures pagastā projekts sniedz atbalstu uzturēt un apsaimniekot pludmales un tajās izvietotās tualetes. Projekta finansējums sedz darbinieku atalgojumu sakopšanas darbiem, atkritumu savākšanu un utilizēšanu, tualešu asenizāciju un uzkopšanu.

Projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām. Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Lapmežciema pagasta projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 9196,00 (ar PVN), no kuriem EUR 4959,82 apmērā finansēs Latvijas Vides aizsardzības fonds. Engures pagasta projekta aktivitāšu plānotais budžets ir 14 435.12 eiro,  ko pilnībā finansē Latvijas Vide aizsardzības fonds.

   

 

<< Atpakaļ