Engures novads

Realizēts projekts “Engures pagasta bibliotēkas pārbūve un labiekārtošana"12-04-2017

Engures novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu ir ieviesusi projektu “Engures pagasta bibliotēkas pārbūve un labiekārtošana”.

Projekta mērķis bija izveidot Engures pagastā mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēku, kas padarītu informāciju pieejamu ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, sociālā stāvokļa, izglītības līmeņa, tautības vai kādiem citiem apsvērumiem, sekmējot gudras, izglītotas, informētas un konkurētspējīgas sabiedrības attīstību Engures novadā.

Projekta ieviešana sekmēs Engures novada Engures bibliotēkas pakalpojumu dažādošanu, kā arī nodrošinās vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotājiem vēl nebijušu jauninājumu - tika izveidota atsevišķa bērnu brīvā laika pavadīšanas telpa bērnu lasīšanas veicināšanai gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērniem.

Projekta ietvaros tika radīta mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēka. Projekta ietveros tika izveidotas plašas telpas fonda izvietošanai, izstāžu un pasākumu rīkošanai. Studenti un mācību iestāžu audzēkņi varēs vienlaicīgi izmantot gan bibliotēkas fondu, gan datoru pakalpojumus savu pētniecisko un mācību darbu vajadzībām. Bērni, kā arī vecāki kopā ar bērniem bibliotēkas apmeklējumu laikā varēs lietderīgi izmantot brīvo laiku gan lasot periodiku, skatoties izglītojošus raidījumus, izmantojot datortehnikas pakalpojumus utml.

Bibliotēka kļūs par nozīmīgu kultūras un izglītojošu centru Engurē, kurā varēs saņemt ne tikai bibliotēkas tradicionālos pakalpojumus, bet tiks radīta vide iedzīvotāju saturiskai brīvā laika pavadīšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 48236 eiro Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums - 40024 eiro.

<< Atpakaļ