Engures novads

Šlokenbekas muižā šogad veiktie atjaunošanas darbi09-01-2020

Šovasar, realizējot Eiropas Savienības atbalstīto projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”, Šlokenbekas muiža piedzīvoja lielas pārvērtības.

Šlokenbekas administratīvās ēkas un tornīša kārniņu jumta segums tika likts padomju laikā bez antioksidanta plēves un neprecīzi. Tas bija saplaisājis, fiziski nokalpojis, un nokrišņu ietekmē tika bojātas ēkas jumta konstrukcijas. Lai novērstu vēsturiskās ēkas bojāšanos, projekts paredzēja jumta seguma nomaiņu. Darbus veica atklātā iepirkumu procedūrā izvēlēts uzņēmums SIA „Pro Dev” par summu 74 952.34 EUR bez PVN.
 
Arī senais muižas pagalms šovasar sagaidīja pārvērtības un tajā tika veikti apjomīgi bruģēšanas darbi, noslēdzot pagalma bruģējumu pilnā apmērā. Līdz šim nebruģētā pagalma daļa lietainos laikapstākļos bieži vien kļuva par šķēršļu joslu, jo slapjā grants nebija ērts segums apmeklētājiem. Taču vēl būtiskāki par neērtībām bija postījumi, kas muižas vecajām ēkām radās, lietus ūdenim regulāri izskalojot pamatus un pakāpienus pie velvju zāles, bojājot durvis un slieksni. Pēc SIA „Rotas” veiktajiem labiekārtošanas darbiem par 73 433.04 EUR bez PVN, senatnīgs bruģis tagad priecē muižas āra koncertu un citu pasākumu apmeklētājus, bet izveidotā ūdens noteksistēma pasargā senās muižas ēkas no lietus ūdens radītajiem postījumiem.
 
Visbeidzot arī muižas mansards ieguva otru elpu, jo tajā tika veikta telpu atjaunošana. Darbus veica būvniecības uzņēmums SIA “Nornami” par kopējo summu bez PVN 47 182.13 EUR. Jāatzīmē, ka līdz šim muižā mansarda telpas nebija pieejamas, bet, noslēdzoties projektam, muiža ieguva arī jaunu pakalpojumu – mākslinieku darbnīcas un izstāžu telpa mansardā. Uzreiz pēc darbu pabeigšanas mansarda telpās uzsākās aktīva rosība un dažādu darbnīcu ieviešana. Vasarā telpās norisinājās trīs pasākumi bērniem ar dažādām darbnīcām, bet rudenī un ziemā notikušas jau sešas darbnīcas pieaugušajiem. Mansarda telpās apmeklētāji kopā ar māksliniekiem radīja paši savas ēteriskās eļļas un dabīgo kosmētiku, Baltu spēka zīmes, sojas vaska sveces, adventes vainagus un baltā māla dekorus. Projekta ideja pārveidot mansarda telpas kā mākslinieku darbnīcas sevi ir pilnībā attaisnojusi, jo radošais gars tajās ir atdzīvojies un 2020. gadā daudzas darbnīcas un izstādes jau ir ieplānotas! 
 
 
 
Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
 
Projekts tiek īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību. Kopējās projekta izmaksas ir 7 022 935,93 EUR. No tām 6 944 867.63 EUR ir attiecināmās izmaksas, 42.46% jeb 2 948 460.00 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus".
 
 

<< Atpakaļ