Engures novads

Šlokenbekas muižas apbūves atjaunošana27-08-2018

Engures novada pašvaldība ir uzsākusi ieviest projektu „Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekraste”.

Projekta ir mērķis veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
Projekts tiek īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām.
Projekta ietvaros kultūras piemineklim Šlokenbekas muižai tiks veikta jumta seguma nomaiņa administratīvai ēkai un tornītim, kā arī labiekārtošanas darbi muižas pagalmā. 
Darbu izpildei tika rīkotas divas iepirkuma procedūras, par kuru uzvarētājiem tika atzīts būvnieka SIA „Pro Dev” piedāvājums jumta nomaiņas darbiem par 74 952.34 EUR bez PVN un  būvnieka SIA „Rotas” piedāvājums pagalma labiekārtošanas darbiem par 73 433.04 EUR. 
Kopējās projekta izmaksas ir 7 022 935,93 EUR. No tām 6 944 867.63 EUR ir attiecināmās izmaksas, 42.46% jeb 2 948 460.00 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"
 

<< Atpakaļ