Engures novads

Smārdē notiks seminārs par bērnu atkarībām13-04-2018

18. maijā pl.18.00 Smārdē notiks seminārs Engures novada vecākiem un speciālistiem par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA “Latvian Holidays” turpina īstenot seminārus iedzīvotājiem par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām. Semināru mērķis ir izglītot gan bērna ikdienā iesaistītos speciālistus, gan vecākus par vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju atpazīšanu un nepieciešamo rīcību atkarības veidošanās gadījumā.
Engures novadā seminārs „Par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošu vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām” norisināsies Smārdes kultūras centrā, Smārdes pamatskolā, Lapu ielā 5, Smārdē 18.maijā no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Semināra laikā dalībnieki saņems konkrētu informāciju par atkarības vielām un atkarību izraisošiem procesiem (piemēram, datorspēļu spēlēšana), gan diskutēs par nepieciešamo rīcību gadījumos, kad bērns vai pusaudzis atrodas atkarības ceļa sākumā. Visi dalībnieki saņems ikdienā noderīgus informatīvos materiālus. Dalība pasākumā ir bezmaksas.
Papildus informācija par semināru un pieteikšanās:
Smārdes pamatskolas direktore Gunta Lāce, tālr. 29195421, e-pasts:smardesdarbs@enguresnovads.lv
Pasākumu kopums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106). Līdz 2019.gada septembrim kopā tiks īstenoti vismaz 54 semināri Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Priekuļu, Pārgaujas, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novadā.
 
Papildu informācija par projektu:
• www.spkc.gov.lv
 
Papildus informācija par Slimību profilakses un kontroles centra Eiropas Sociālā fonda projektiem arī pieejama:
• www.esparveselibu.lv (notikumu kalendārs) 
 

<< Atpakaļ