Engures novads

Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. un 3. kārta22-05-2012

Otrdien, 22.maijā, tika parakstīts būvdarbu līgums starp Engures novada domi un Pilnsabiedrību „MMC Būve” par ūdenssaimniecības projekta „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 2. un 3.kārta” realizāciju.

Būvdarbu līgums tika noslēgts lai realizētu divus Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektus:
  • „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta- ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana”,  līguma Nr.  3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/028/009 un
  •  „Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 3.kārta- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana un esošā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija” līguma  Nr.  3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/088/009.
  • Atbilstoši veiktajai iepirkuma procedūrai, par būvdarbu veicēju kļuva pilnsabiedrība „MMC Būve”, kuru veido 3 dalībnieki: SIA „Modus Būve”, SIA „Ceļu būvnieks” un SIA „MK Holding”.
  •  Būvdarbu kopējā summa sastāda 991 617.62 Ls, tai skaitā ERAF finansējums 596 555.81 Ls, atgūstamais PVN- 178 816.29 Ls, pašvaldības līdzfinansējums -  216 245.52 Ls.
  • Būvdarbi tiks uzsākti jau maijā un līguma realizācijas termiņš ir pieci mēneši.
Projekta ietvaros paredzēts:
  1. veikt ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmas rekonstrukciju, paredzot uzbūvēt 2 ūdens pazemes rezervuārus (katrs 100 m3) un dzeramā ūdens sagatavošanas staciju ar jaudu Q=10 m3/st un atjaunots SCADA(ūdens attīrīšanas)  aprīkojums.   Pēc projekta realizācijas visi Smārdes ciema iedzīvotāji varēs saņemt kvalitatīvu un tīru dzeramo ūdeni, kā arī tiks samazināti ūdens zudumi;
  2. paplašināt centralizētās ūdensapgādes  un kanalizācijas sistēmu Smārdes ciemā otrpus dzelzceļam šādās ielās- Taisnā, Dārza, Nākotnes, Stacijas, Dzelzceļa, Senču un Liepu ielās. Pēc cauruļu ierakšanas ielām  tiks atjaunots asfaltbetona ceļu segums. Pēc projekta realizācijas visiem minēto ielu iedzīvotājiem būs iespēja saņemt centralizētu  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu.
  3. rekonstruēt esošo kanalizācijas kolektoru Meža ielā, tādejādi samazinot avāriju iestāšanās risku.

    Sakarā ar to, ka būvdarbi plānoti visu vasaru un būvniecības laikā tiks uzraktas visas minētās ielas, aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pretimnākošiem sakarā ar plānotajām neērtībām.
Visi iedzīvotāji, kuri plāno pieslēgt savu īpašumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, aicināti griezties Smārdes komunālajā saimniecībā (KS) ar iesniegumu par pieslēguma ierīkošanu. Smārdes KS piedāvās pakalpojumu  pieslēguma ierīkošanai par pašizmaksu ar iespēju norēķināties pakāpeniski.

Projekta koordinatore Ilze Turka

<< Atpakaļ