Engures novads

Smārdes stacijas ēkas pārbūve11-04-2019

Aprīlī sākās Smārdes stacija ēkas pārbūve un uz laiku tā ir slēgta, jo tiek īstenots Engures novada domes projekts "Kopienu centra izveide Smārdē" ar ELFLA līdzfinansējumu. Būvdarbu līguma izpildes termiņš plānots 4.5 mēneši no līguma noslēgšanas.

Saistībā ar Smārdes stacija ēkas pārbūvi ir sākušies remontdarbi un vilciena biļešu kase uz laiku ir slēgta. Vilciena biļetes iespējams iegādāties vilcienā pie konduktora vai e-biļetes veidā. Vairāk par e-biļešu iegādi lasīt ŠEIT.
 
ELFLA 2.rīcībā "Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai", ar projektu "Kopienu centra izveide Smārdē". Projekta kopējā izdevumu summa ar PVN ir EUR 277689.55, no tās attiecināmo izdevumu summa ar PVN ir EUR 50 000.00, no kuras 90% jeb EUR 45 000.00 ir ELFLA līdzfinansējums, bet 10% jeb EUR 5000.00 ir pašvaldības līdzfinansējums. Pārējā izmaksu daļa EUR 203 033.43 ir projekta neattiecināmās izmaksas un tas ir 100% pašvaldības līdzfinansējums.  
 
Engures novadu veido trīs pagasti, kuros dzīvo aptuveni 8000 iedzīvotāju, no tiem 2534 Smārdes pagastā. Pagastā ir aktīva vietējā sabiedrība - senioru biedrība, vietējās pamatskolas skolēni, kā arī jaunās māmiņas. Seniori ir izveidojuši biedrību, kurā ir vairāk kā 100 aktīvu biedru, taču pagastā nav pieejamas brīvas telpas, kur interešu grupām pulcēties. Iedzīvotāji domē ir vairākkārt vērsušies ar lūgumu piešķirt telpas, kurās rīkot kopīgas tikšanās, rokdarbu un citas darbnīcas. Senioru biedrība vēlas rīkot aušanas, šūšanas un kulinārijas nodarbības, kurām aprīkojums (stelles, šujmašīnas, plīts, virtuves piederumi) jau ir iegādāti, taču nav telpu, kur ar tiem strādāt. Pašvaldība iepriekš nodrošināja iespēju apgūt aušanas un šūšanas pamatus, un seniori apguva jaunas prasmes, kuras vēlas turpināt attīstīt un nodot citiem, tādējādi sekmējot arī dažādu paaudžu sadarbību. Pagastā aktīvas ir arī jaunās māmiņas un sportisti, kas arī vēršas pašvaldībā ar lūgumu nodrošināt telpas ikdienas aktivitātēm. 
 
Smārdē atrodas dzelzceļa stacijas ēka, kuru pašvaldība ieguva savā īpašumā un vēlas sakārtot. Stacijas ēkas telpas ir jāpielāgo kopienas centra funkcijām - jāveic renovācijas darbi gan no iekšpuses, gan ārpuses. Stacijas ēkas novietojums ir ģeogrāfiski izdevīgā vietā – pagasta centrā, turklāt dzelzceļš nodrošina iespēju arī Milzkalnes ciema iedzīvotājiem ērtu nokļūšanu ar vilcienu dažās minūtēs. Projekts paredz pārveidot Smārdes dzelzceļa stacijas ēku par kopienu centru, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, tādējādi veicinot vietējās kopienas attīstību. Kopienu centrā iedzīvotāji varēs īstenot dažāda veida aktivitātes brīvā laika pavadīšanai un mūžizglītībai. Kopīgas tikšanās veicinās socializēšanos un domubiedru grupu veidošanos, kam, savukārt, ir liels potenciāls tālāku kopienas iniciatīvu ieviešanai. Teritorijas attīstībai un pastāvēšanai sabiedriskā aktivitāte ir ļoti būtiska, jo tā veido dinamisku un pozitīvu dzīves telpu. Par pašvaldības līdzekļiem ir izstrādāts būvprojekts un veikts būvdarbu iepirkums. Tika saņemti 6 piedāvājumi, no kuriem ekonomiski izdevīgākais bija SIA "Anzāģe" piedāvājums par 229 495.50 eur bez PVN.
 
 

<< Atpakaļ