Engures novads

Tiks īstenots projekts, kas sekmēs ar jūras un piekrastes resursiem saistītās uzņēmējdarbības attīstību11-10-2017

BDR "Partnerība laukiem un jūrai", sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas un Ziemeļīrijas īstenos starptautiskās sadarbības projektu "Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana", kurš 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Projekta mērķis ir dalīties labās prakses piemēros lai nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu kāpu un piekrastes zonas aizsardzību, apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī sekmēt no jūras un piekrastes resursiem atkarīgas uzņēmējdarbības attīstību.
 
Projekta rezultātā, tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide tūrisma un saistīto nozaru (kafejnīcas, veikali) un zivsaimniecības uzņēmējiem, jo projekta rezultātā ilgtermiņā tiks nodrošināta tīra pludmale, kas ir svarīgs resurss tūrisma un saistīto nozaru uzņēmējiem, savukārt savāktie jūras mēsli ir būtisks resurss bioekenomikas nozares attīstībai (jūras mēslu pārstrāde). Tiks atrisināta zvejnieku un ūdens tūrisma piekritēju nokļūšana jūrā Bērzciemā. Tiks izglītoti vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji par piekrastes un kāpu pareizu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Tiks sekmēta jaunu ideju attīstīšana par piekrastes teritorijas izmantošanas un apsaimniekošanas iespējām. 
 
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1) 3 pieredzes apmaiņas braucieni 6-7 dalībniekiem (uz Igauniju, Somiju, Ziemeļīriju);
2) 1 pieredzes apmaiņas pasākums un  1 talka- seminārs Engures novadā par pelēkās kāpas atjaunošanu, apsaimniekošanu un izmantošanu;
3) Lai nodrošinātu projektā plānotās darbības un pieredzes nodošanu partneriem, kā arī sekmētu projekta mērķa ilgtspēju, tiks pētīts un rasts risinājums piemērotākajam tehniskajam risinājumam  laipai jūrā Bērzciemā pie Mazās Kaijas , kā arī analizēts, kāda veida jūras mēslu savākšanas tehnika būtu piemērotākā Engures novada pludmales kopšanai.
4) 4 dokumentāli DVD.
 
Projekta izmaksas ir 83 193 EUR, projekta īstenošanas laiks ir  līdz 2018.gada 30.novembrim.
 
BDR “Partnerība laukiem un jūrai” administratīvā vadītāja Ilze Turka
 

<< Atpakaļ