Engures novads

Tiks īstenots sadarbības projekts „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide"18-10-2017

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar 5 vietējās rīcības grupām no Kurzemes, īstenos starpteritoriālās dadarbības projektu, kurš 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Projekta mērķis ir veicināt mājražotāju un amatnieku produktu attīstību un noietu- izveidojot un popularizējot tūrisma maršrutu “Ražots Kurzemē”, kas apvieno mājražotāju un amatnieku piedāvājumu- stiprinot mājražotāju un amatnieku piederību Kurzemei un veidojot kopīgu vizuālo identitāti.
Projektā plānotas šādas aktivitātes:
1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās;
2. 6 pieredzes apmaiņas braucieni;
3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide un ceļveža izgatavošana (8000 eks);
4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē”, ar akcijas avīzi 5000 eks un iepazīšanās tūri žurnālistiem;
5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena” Kuldīgā;
6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi), kas tiks nodots izmantošanai mājražotājiem un amatniekiem;
Projekta kopējās izmaksas ir 100 000 EUR, aktivitātes tiks īstenotas līdz 31.12.2019
 
BDR “Partnerība laukiem un jūrai” administratīvā vadītāja Ilze Turka
 
 

<< Atpakaļ