Engures novads

Turpinās būvdarbi projekta "Zvejas un jūras kultūras mantojuma centra izveide Apšuciemā" ietvaros05-04-2019

Kādreizējā Apšuciema skolā turpinās būvdarbi zvejas un jūras kultūras mantojuma centra izveidei. Ēkas 1.stāvā atradīsies ekspozīciju telpa, kas tiks apvienota ar bibliotēkas telpu. Kā arī izveidota apmācību telpa, kurā notiks dažādas radošās darbnīcas un apmācības, saistītas ar jūras izzināšanu un zvejniecības prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Ar sākotnējo būvuzņēmumu sadarbība tika pārtraukta un veikts iepirkums atlikušo darbu veikšanai, par kura uzvarētāju tika atzīts SIA “REIMIKS” ar piedāvājumu par 104 354.53 EUR bez PVN.  Darbus plānots pabeigt līdz šī gada augustam.
 
Projekta mērķis ir zvejas un jūras materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un nemateriālā kultūras mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm. 
Projektu realizē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 180 194.52 eiro. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums 116 100.00 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums 64 094.52 eiro. 

Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja
Kristīne Upeniece
 
 

<< Atpakaļ