Engures novads

Turpinās projekta "Act Local" ieviešana20-04-2020

Engures novada pašvaldības īstenotā Igaunijas un Latvijas sadarbības projekta "Act Local" ietvaros 2019. gadā tika noteiktas novada biedrību un aktīvo iedzīvotāju apmācību vajadzības, un daļa no tām 2020.gadā jau ir ieviestas.

2019.gada nogalē Šlokenbekas muižā uz 2 dienu apmācībām “Līderis” tikās Engures un Apes novada aktīvie iedzīvotāji un biedrības. Kopīgās aktivitātēs un uzdevumos lektores Ievas Elvīras Garjānes vadībā tika ģenerētas idejas un iegūti vērtīgi kontakti un domubiedri. Dalībnieki uzzināja praktiskus padomus kā strukturēti nonākt līdz sava mērķa sasniegšanai, gan arī atklāja dažādus komunikāciju veidus un kā tos atpazīt un pielietot ikdienā.
 
2020.gada marta sākumā Smārdes pamatskolas telpās bija iespēja apgūt datorzinības pie pieredzējušajiem SIA “Datorzinību centrs” pasniedzējiem. Pirmā nodarbība bija veltīta tēmai Google Drive dokumenti un sanāksmju rīkošana tiešsaistē, bet otrā nodarbībā varēja iemācīties vizuālo materiālu un aptauju veidošanu tiešsaistē. Arī nākamajos mēnešos tika plānots turpināt apmācību ieviešanu, taču pandēmija ieviesa korekcijas un daļu no nodarbībām bija jāatliek, piemēram, makramē jeb mezglošanu. Savukārt plānotās Pasākumu organizēšanas apmācības tika ieviestas neklātienē, izmantojot Zoom platformu. Mācības bija liels izaicinājums gan dalībniekiem, gan pasniedzējai, taču kopumā 6 stundu garās apmācības noritēja pozitīvi un ar lielu pievienoto vērtību. Tajās piedalījās 29 dalībnieki gan no Engures novada, gan Apes novada. 
 
Vienlaicīgi ar apmācību ieviešanu, tika veikts darbs pie aktivitāšu jeb darba plāna izstrādes idejām, kuras iedzīvotāji bija gatavi paši ieviest un kopā ar biedrību „Kurzemes NVO centrs” izstrādāt tām aktivitāšu plānu. Pagaidām idejas vēl nav apstiprinātas, taču to plānots izdarīt līdz aprīļa beigām, lai vasarā tās varētu ieviest.
Projekta kopējais budžets visiem četriem partneriem ir 264 787,03 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 209 181,74 EUR apmērā.
 
Projekts „Act Local” tiek līdzfinansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020.gadam.
 

<< Atpakaļ