Engures novads

Turpinās "Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā" projekts20-08-2019

Projekta ietvaros noslēdzies Engures novada domes izsludinātais iepirkums ar ID END 2019/13, par “Jaunu laipas posmu izbūvi Kupskalnu parka teritorijā”. Pēc pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu tika noteikts pretendents SIA “Legāts”, ar kuru tika noslēgts līgums 12.augustā. Līguma summa 40 043,68 EUR (četrdesmit tūkstoši četrdesmit trīs eiro, 68 centi) bez PVN. Drīzumā Kupskalnu parka teritorijā, Bigauņciemā norisināsies laipas posmu izbūves darbi.

Projekta Nr. 1-08/398 / 2018
 
Informācijai par projektu:
Viens no projekta mērķiem ir izveidot pagarinājumus Bigauņciemā, Kupskalna parka teritorijā esošai laipai vietās, kur ceļš aizved līdz tualetei, kas pieejama pludmalē, un pagarināt laipas sākuma garumu abās izejās no ceļa puses, lai netiktu nobradāta zemsedze šajā vietās. Vietās, kur šobrīd ir nepieciešami šīs laipas pagarinājumu izveide atsedzas koku saknes, atsevišķās vietās pat redzamas bedres, nelielā platībā pie tualetes- jūras smiltis, kas būtiski ietekmē piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un vecākiem ar bērnu ratiņiem, lai viņi ērti varētu piekļūt labierīcībām. Kopumā, no jauna izbūvētie laipas posmi tiks 225m garumā, laipas platumā 1,5m.
 
Otrs projekta mērķis ir sakopt un apsaimniekot piekrastes biotopu  Piejūras zālāji 1630* Engures pagasta Bērzciemā. Jūras piekrastes pakāpeniska aizaugšana ar niedrēm teritorijās, kurās ir aprimuši krasta procesi un ilgstoši saglabājas plašas seklūdens joslas. Parastā niedre, veidojot blīvas un monodominantas audzes, samazina pludmales biotopam raksturīgo sugu skaitu un daudzumu, kā arī pārmaina vides apstākļus. Šādas audzes negatīvi ietekmē arī pludmales izmantošanu rekreācijai. Projektā plānotā sakopjamā teritorija atrodas Engures pagasta Bērzciemā, kas ir viena no retajām vietām, kur atrodas biotops Piejūras zālājs. Niedru pļaušana tiks uzsākta noteiktā periodā vasaras vidū, lai sasniegtu vislabāko efektu, un niedres neataugtu ilgu laiku, darbu uzsākšana tiks saskaņota ar attiecīgās jomas speciālistu.
 
 
 
Projektu vadītāja Madara Kundziņa
 

<< Atpakaļ