Engures novads

Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engurē29-05-2012

Saskaņā ar projekta 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110/035 “Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” Engures pagasta pārvalde ir veikusi projektā paredzēto aktivitāti un pēc iepirkuma rezultātiem noslēgusi vienošanos ar  SIA “Belss”  par tehniskā projekta izstrādi, kas ir veikta pamatojoties uz tehniski ekonomisko pamatojumu , SIA “Belss”veica  esošās situācijas izpēti par pašreizējo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru  Engurē.

      Projekts “Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” ir izstrādāts divos posmos:
  1. ”Jaunu kanalizācijas tīkla projektēšanai Engures ciemā”,
  2. ”Jaunu ūdensapgādes tīklu projektēšana Engures ciemā”.

 

29.05.2012.

<< Atpakaļ