Engures novads

Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engurē15-03-2013

Objekts „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” ir sadalīts 2 kārtās. 1 kārta : „Jaunu kanalizācijas tīklu projektēšana Engures ciemā” . Projekta mērķis- nodrošināt patērētājiem centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, sniegt kvalitatīvus notekūdeņu savākšanas pakalpojumus un novērst neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.

Pēc tehniskā projekta un tehniski ekonomiskā pamatojuma Engures ciemā kanalizācijas pašteces tīkli tiks ierīkoti: Meža ielā, Liepu ielā, Selgas ielā, Laipu ielā, Kapteiņu ielā( no Ostas ielas līdz Laipu ielai, no ostas ielas līdz Bērzu ielai), Ostas iela, Jēkaba iela, Undas iela(t.sk.Jūras ielas mājsaimniecības), Sporta iela, Rosmes iela, Kursas iela (no Ozolu ielas līdz Rosmes ielai), Ozolu iela, Vecupes iela,Ceriņu gatve, Skolas ielas daudzīvokļu māju tīklu rekonstrukcija. Kopējie izbūves garumi 5860 m. Lai nodrošinātu kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu tiks izbūvētas 3 sūkņu stacijas un 277 m spiedvadi. Notekūdeņi tiks novadīti SIA : Undas” attīrīšanas iekārtās.
 
Ir izsludināts iepirkums „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē- jaunu kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju izbūve, jaunu ūdensapgādes tīklu un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve. Iepirkums noslēgsies 07.05.2013.gadā.
 
Informāciju sagatavoja J.Kraukle
 
 

<< Atpakaļ