Engures novads

Ūdenssaimniecības projekts Engurē25-08-2012

2012.gada 10.augustā valsts aģentūra “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un Engures novada Engures pagasta pārvalde noslēdza vienošanos par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu  ar  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110/035. Projekta mērķis ir ūdens kvalitātes uzlabošana nodrošinot ūdensapgādi un samazinot ūdens zudumu, kā arī nodrošināt centralizētu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un novērst neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.

Projektā ir paredzētās aktivitātes ir sadalītas vairākos posmos:
  1. noslēgt līgumu ar atbilstošas kvalifikāciajs speciālistu vai uzņēmumu, kas nodrošinās Engures ciema ūdenssaimenicības infrastruktūras attīstības projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi.
  2. noslēgt vienu būvdarbu līgumu par jaunu spiedvadu izbūvi un jaunu kanalizāciajas tīklu izbūvi.
  3. noslēgt vienu būvdarbu uzraudzības līgumu ,kas nodrošinās neatkarīgu būvdarbu realizācijas uzraudzību.
  4. noslēgt autoruzraudzības līgumu ar Engures ciema ūdensaimniecības infrastruktūras attīstības projekta būvprojekta autoru.

Projekta aktivitāšu īstenošanas temiņš ir 10.08.2014. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 351 402.00 Lv, ERAF atbalsta līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām 298 691.70 Lv.

J.Kraukle

 25.08.2012.

<< Atpakaļ