Engures novads

Uzsāks būvdarbus Zvejas un jūras kultūras mantojuma centra izveidei23-04-2018

Kādreizējā Apšuciema skolā uzsāks būvdarbus zvejas un jūras kultūras mantojuma centra izveidei. Ēkas 1.stāvā atradīsies ekspozīciju telpa, kas tiks apvienota ar bibliotēkas telpu. Kā arī izveidota apmācību telpa, kurā notiks dažādas radošās darbnīcas un apmācības, saistītas ar jūras izzināšanu un zvejniecības prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Darbu veikšanai veikts iepirkums, par kura uzvarētāju tika atzīts SIA “MODIANS” ar piedāvājumu par 149 992.85 EUR bez PVN.  Darbus plānots pabeigt līdz šī gada decembrim.
 
Projekta nr. 17-08-FL01-F043.0203-000002 mērķis ir zvejas un jūras materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un nemateriālā kultūras mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm. 
Projektu realizē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 181 491,35 eiro. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums 116 100.00 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums 65 391.35 eiro. 
 

<< Atpakaļ