Engures novads

Uzsākta piebraucamā ceļa izbūve pie jūras Klapkalnciemā23-04-2018

Uzsākta piebraucamā ceļa izbūve pie jūras Klapkalnciemā projekta ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” ietvaros.

Projektu realizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Igaunijas glābšanas pārvaldi, Igaunijas mazo jahtu ostu attīstības centru un 4 novadu pašvaldībām – Ventspils, Rojas, Engures un Salacgrīvas. Projekta mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti. Iesaistītās pašvaldības izveidos piebraucamos ceļus 4 vietās līdz jūrai, tādējādi nodrošinot operatīvā transporta piekļuvi ar glābšanas aprīkojumu un savlaicīgu glābšanas darbu uzsākšanu katastrofu gadījumos.
 
Projekts ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots ar Interreg V Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu un tā kopējais finansējums sastāda 547 815, 20 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 465 642,92 EUR.
 
Klapkalnciema piebraucamā ceļa būvniecības plānotās izmaksas ir 30 000 eiro. ERAF līdzfinansējums – 25 500 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums – 4 500 eiro.
Šī publikācija atspoguļo autora sagatavotu informāciju. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
 
 
 

<< Atpakaļ