Engures novads

Uzsākta sadarbības programma par Drošību piekrastē un jūras teritorijā16-08-2017

Uzsākta Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā/ Droša jūra aktivitāšu ieviešana Engures novadā.

Projekta Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā/ Droša jūra („Safe coast and sea in Latvia and Estonia”/”SAFE SEA”) mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūru pārvaldītāju (ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti. Projekta ietvaros kā viena no aktivitātēm paredzēta piebraucamā ceļa izbūve pie jūras Engures novada Klapkalnciemā. Tādējādi pie jūras būs iespējams nokļūt ar VUGD transportu, kā arī nogādāt laivas nepieciešamājā vietā.
 
Projekta fainansējums 547 815.20 EUR, t.sk. 465 642,92 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi.
 
Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions.
Projekta partneri: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Igaunijas glābšanas pārvalde (IGP), Igaunijas mazo ostu attīstības centrs, Rojas novada dome, Engures novada dome, Salacgrīvas novada dome, Ventspils novada dome.
 
Vairāk informācijas par projektu www.kurzemesregions.lv
 
 
Šī publikācija atspoguļo autora sagatavotu informāciju. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
 
 
 
 

<< Atpakaļ