Engures novads

Uzsākta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” projekta 1. un 2.kārtas realizācija19-10-2013

2. septembrī un 12. septembrī tika parakstīti būvdarbu līgumi starp Engures pagasta pārvaldi un SIA „ĢL Konsultants” par ūdenssaimniecības projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē, 2.kārta” realizāciju.

Lai arī sākotnēji Iepirkumu komisija bija izvēlējusies citu pretendentu, kuram tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu - personu apvienībai SIA „Ventars-Jaunmāja”, tomēr pēc Centrālās finanšu līgumu un aģentūras (CFLA) iebildumiem par pretendenta pieredzi, iepirkumu komisija veica atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu. Pēc atkārtotas piedāvājumu izvērtēšanas, iepirkumu komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumus „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē, 2.kārta” ar pretendentu SIA „ĢL Konsultants”.
 
Būvdarbu līgumi tika noslēgti, lai realizētu divus Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektus:
  • „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē”- līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110/035. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt patērētājiem centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, sniegt kvalitatīvus notekūdeņu savākšanas pakalpojumus un novērst neattīrītu notekūdeņu novadīšanu.
  • „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē, 2.kārta” – līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/007. Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai.
  • Atbilstoši veiktajai iepirkuma procedūrai, par būvdarbu veicēju kļuva SIA „ĢL Konsultants”.
  • Būvdarbi uzsākti septembrī un līguma realizācija ir jāveic līdz 2014.gada 1.augustam.
 
Projekta koordinatore Vaiva Ostrovska
 
 

<< Atpakaļ