Engures novads

Ar Eiropas Savienības fonda atbalstu uzsākti parka labiekārtošanas darbi pie Kr. Valdemāra dibinātās jūrskolas27-03-2019

Kr. Valdemāra dibinātā jūrskola - Engures Saieta nams ir kļuvis par iecienītu tikšanās vietu gan engurniekiem, gan mūsu novada viesiem. Jau zināms, ka tajā regulāri ir apskatāmas dažādas izstādes, viesi var iepazīties ar Engures jūrskolu un pagasta vēsturi pastāvīgā vēsturiskā ekspozīcijā, savukārt lielajā zālē norisinās kultūras, tradīciju un izglītojoši pasākumi. Arī parkā pie ēkas paveras skaista ainava, kas priecē mūs āra pasākumu laikā.

 
 
 
Lai  pilnveidotu parka infrastruktūru un dažādotu brīvdabas pasākumu programmu, Engures novada dome  ir iesaistījusies projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/010 “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām.  Tā mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrās.  
 
Projektā  paredzēts labiekārtot parka vidi – izveidojot lapeni-nojumi, ugunskura vietu ar atpūtas soliem, vides objektu – kompasu, kas kalpos kā simbols un apliecinājums objekta vēsturiskajām vērtībām. Kā arī plānota pastaigu celiņu izbūve, soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana, apstādījumu veidošana un esošās automašīnu stāvvietas paplašināšana. 
 
Būvdarbu veikšanai tika rīkota iepirkuma procedūra, par kuras uzvarētāju tika atzīts SIA “Telms” piedāvājums par 100 724.62 EUR bez PVN. Teritoriju paredzēts labiekārtot līdz 2019.gada 15.jūlijam.  
 
Kopējās projekta izmaksas ir 7 022 935,93 EUR. No tām 6 944 867.63 EUR ir attiecināmās izmaksas, 42.46% jeb 2 948 460.00 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus".
 
Saieta nama ēka ir viena no senākajām celtnēm ciemā. Vēsturiskas liecības ir atrodamas sākot ar 1731.gadu, kad Engures mācītājmuižai šeit ir bijis muižas stallis. Muiža atradās netālu no baznīcas. Pēc Kr. Valdemāra iniciatīvas, uzsākot piekrastē attīstīt izglītības iestādes jūrniecībai, ēka tika pielāgota jūrskolas vajadzībām. Engures jūrskola dibināta 1875.gada maijā.  Mācīties uz Engures jūrskolu brauca no visas Latvijas,  Lietuvas un Krievijas. Par pasniedzējiem strādāja izcili kapteiņi un tāljūras braucēji, kuri savas zināšanas nodeva tālāk. Vēlāk skolai tika izbūvēts pat observatorijas tornis. Jūrskola pastāvēja līdz Pirmajam pasaules karam.
 
Arī vēl senākā vēsturē raugoties, šī teritorija pie Engures Saieta nama ir  nozīmīga, jo šeit sācies Engures uzplaukums, kas saistās ar Hercoga Jēkaba valdīšanas laiku Latvijā. Šajā apkārtnē Vecupes (Engurupītes) krastos ir bijusi viena no hercoga dzelzs manufaktūrām.
 
Ēka būvēta no laukakmeņiem un bijusi savos pirmsākumos daudz garāka, bet abi pasaules kari ir ļāvuši izdzīvot tikai vienai ēkas pusei.  2008.gadā tika uzsākta rekonstrukcija ēkas daļai, kura bija saglabājusies līdz mūsdienām. Savu pašreizējo izskatu ēka ieguva 2010.gadā.
 
Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja
Kristīne Upeniece

<< Atpakaļ