Engures novads

Ar ES fonda atbalstu uzsākts projekts „Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana”25-01-2019

Engures novada Dome ir uzsākusi projekta nr.4.2.2.0/17I/066 „Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana” ieviešanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Engures Dienas sociālā palīdzības centra ēkā (Veselības centrs Engure), lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Projekta ietvaros tiks veikta ēkas fasādes siltināšana, jumta seguma maiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, 1.stāva grīdu nomaiņa un siltināšana, logu un ārdurvju maiņa, gaismas ķermeņu nomaiņa. 
 
Darbu izpildei tika rīkota iepirkuma procedūra, par kuras uzvarētāju tika atzīts būvnieks SIA „Amatnieks”. Darbi ir uzsākti un plānots pabeigt līdz 2019.gada 1.maijam.
 
Kopējās projekta izmaksas ir 120 803.25 EUR, no tām 80 580.00 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”, 36 668.25 EUR no Domes budžeta un 3 555.00 EUR no Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām. 
 
Būvdarbu norises laikā sociālie darbinieki apmeklētājus pieņem Engures pagasta pārvaldē (1.stāvā).
 
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads.
E-pasts:  soc.dienests@enguresnovads.lv.
 
 

<< Atpakaļ