Engures novads

Veidos zvejas kultūras mantojuma centru Apšuciemā11-09-2017

Apstiprināta ES fonda finansējuma saņemšana projektam Zvejas un jūras kultūras mantojuma centra izveide Apšuciemā.

Projektu realizēs Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Centru paredzēts izveidot kādreizējā Apšuciema skolā – ēkā ar bagātu vēsturi. Projekta mērķis ir zvejas un jūras materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un nemateriālā kultūras mantojuma nodošana nākamajām paaudzēm. Ēkas 1. stāvā plānots izveidot ekspozīciju telpu gan ar pastāvīgas, gan mainīgas ekspozīcijas izveidi, kas tiks apvienota ar bibliotēkas telpu. Turpat 1. stāvā tiks ierīkota apmācību telpa, kurā notiks dažādas radošās darbnīcas un apmācības, saistītas ar jūras izzināšanu un zvejniecības prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 129 000 eiro. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums 116 100 eiro, Engures novada pašvaldības finansējums 12 900 eiro.
Jau šobrīd iedzīvotāji aktīvi apzina un apkopo informāciju par to, ko no savām personīgajām kolekcijām varētu izmantot šīs ekspozīcijas izveidē, un jebkurš ir aicināts dalīties savos atmiņu stāstos, amata prasmēs vai ar senlietām, lai kopā veidotu šo unikālo kultūras mantojuma centru. Ar informāciju, lūdzu, vērsties Apšuciema bibliotēkā, kontaktpersona Līga Tomele, e-pasts ligatomele@inbox.lv, tālr. 63181344.
 

<< Atpakaļ