Engures novads

Zaļais karogs jau plīvo Ķesterciema pludmalē07-06-2019

Engures novada pludmales Zilajam karogam Abragciema pludmalē ir pievienojies Zaļais karogs Ķesterciema pludmalē! Jā, Zaļais - esam otrie Latvijā, kur šāds karogs tiek pacelts! Tas apliecina, ka Ķesterciema pludmale atbilst pilnībā dabas pieejamības kritērijiem un to var izmantot visi - sākot ar cilvēkiem ratiņķrēslos un un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem.

Pateicamies ķesterciemnieku atbalstam un siltajai uzņemšanai, lai karoga pacelšana mums visiem paliktu atmiņā kā īpašs brīdis. It īpašs paldies Brigitai Raginskai, kas cienāja ar kaltētiem lucīšiem un piparmētru tēju. Un mūsu novada folkloras kopai "Milzkalnieki" par dziesmām!

Par godu Latvijas Simtgadei Latvijas Zaļā kustība kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” izstrādāja jaunu dabas pieejamības sertifikātu – NaaC (“Nature Accessible” ang.). Sertifikāts balstās uz vairāku konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu ievērošanu dabas objektos. Tam ir divi līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir gandrīz pieejams, bet tomēr trūkst atsevišķi dabas pieejamības un universālā dizaina elementi, kas konkrēto objektu padarītu pilnīgi pieejamu un izmantojamu, kā arī zaļais sertifikāts, kas ar “NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu universālu tualeti. Pirmais Zaļais karogs tika pacelts Rojas pludmalē.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gada projektā ir paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas. Pateicoties Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF) atbalstam, līdz šim dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos, Jūrkalnē, Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē.
Foto: llze Steriņa
 
Kristīne Upeniece
Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja
 
 
 

<< Atpakaļ