Engures novads

Integrētā attīstības programma

Engures novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam
2.DAĻA – STRATĒĢISKĀ DAĻA UN RĪCĪBAS PLĀNS
 
Engures novada  integrētās attīstības programma 2019. - 2025. gadam
 
 
 
 
  
 
 


Projekts realizēts ar ESF atbalstu