Engures novads

2018. gada 25. septembrī plkst. 10.00 Engures novada Dome rīko nekustamo īpašumu izsoli24-08-2018

Engures novada Dome 2018.gada 25.septembrī plkst.10.00 Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīko tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu izsoli.

Engures novada  pašvaldība atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš vienpadsmit”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 008 0326), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0316, kopējā platība 1,02 ha, un uz tā esošās 3 būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 094, 9082 008 0112 095, 9082 008 0112 096. Izsoles sākumcena – 15 150 EUR.
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0329), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0308, kopējā platība 0,4999 ha, un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 019. Izsoles sākumcena – 7 850,00 EUR.
 
Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Loka ceļš viens A”, Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9082 008 0330), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0310, kopējā platība 1,27 ha, un uz tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 009, 9082 008 0112 022, 9082 008 0112 009. Izsoles sākumcena – 20 050,00 EUR.
 
Engures novada pašvaldība atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Bērzāji 71” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 005 0148), zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 005 0148, kopējā platība 0.0632 ha. Izsoles sākumcena – 1 282,00 EUR.
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 25.septembrim plkst.9.30. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2018.gada 25.septembrī nekustamajam īpašumam “Loka ceļš vienpadsmit” plkst.10.00, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens” plkst.10.15, nekustamajam īpašumam “Loka ceļš viens A” plkst.10.30, nekustamajam īpašumam „Bērzāji” 71” plkst.10.45.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 
Vairāk informācijas par izsoli ŠEIT:
 

<< Atpakaļ