Engures novads

5. decembrī notiks zemes nomas tiesību izsole24-11-2016

Engures novada dome paziņo, ka 2016.gada 5.decembrī plkst. 14.00 Engures novada domes telpās Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldības SIA „Smārdes industriālais parks” atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – daļa no zemes gabala “Industriālais parks”, Smārdes pagasts, Engures novads, zemes gabals 8 ha platībā un uz tās esošās būves.
Adrese – “Industriālais parks”, Smārdes pagasts, Engures novads;
Kadastra apzīmējums – zemes vienībai - 9082 008 0315; būvēm - 9082 008 0112 0120, 9082 008 0112 0124, 9082 008 0112 0125, 9082 008 0112 0126
Zemes platība – 8 ha platībā;
Lietošanas mērķis – rūpnieciskā apbūve;
Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā– 1500 EUR.
Izsoles solis – 100 EUR.
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada domē Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30)
Reģistrācija tiek izbeigta 5.decembrī plkst. 13.30.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29272665 (Imants Valers).
 

<< Atpakaļ