Engures novads

Aicina novada biedrības un nodibinājumus iesniegt projektus kapacitātes stiprināšanai17-12-2020

Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Šis ir jau trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti. Kopējais konkursa budžets ir 1 060 000 eiro, un tajā plānots atbalstīt vismaz 50 projektus.
 
Konkursā projektus var iesniegt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā pirms 2020. gada 15. februāra un atbilst citām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
 
Projektos var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.
 
Vienam projektam pieprasītais finansējums var būt no 6 000 līdz 20 000 eiro. Lai atbalstītu Latvijas pilsonisko sabiedrību Covid-19 laikā, līdzfinansējums nav obligāts. Visi projekti jāiesniedz tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.
 
Lai atbalstītu potenciālos projektu iesniedzējus, AIF īstenos vairākus atbalsta pasākumus:
2020. gada 21. decembrī pl. 14.00 ZOOM platformā notiks informatīvais seminārs. Pieteikšanās līdz 21. decembra plkst. 13.30: https://ej.uz/AIF_kapacitate.
janvārī visā Latvijā ZOOM platformā notiks 15 projektu dienas, kuru laikā būs iespēja pārrunāt konkursa nosacījumus, pieteikuma aizpildīšanu, kā arī piedalīties AIF projektu domāšanas un rakstīšanas darbnīcās. Rīgas un Pierīgas reģiona organizācijām projektu dienas notiks 2021. gada 14., 15. un 18. janvārī pl. 10.00. Pieteikšanās līdz 2021. gada 12. janvārim: https://ej.uz/Kapac_projektu_Dienas.
 
Bezmaksas konsultācijas par AIF un projektu sagatavošanu var saņemt pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Rīgā un Pierīgā informācijas punkts atrodas Latvijas Pilsoniskajā aliansē, Rīgā, Alberta ielā 13. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu rasa.lazdina@activecitizensfund.lv vai zvanot 25176456.
 
Aktīvo iedzīvotāju fonda programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.
 

<< Atpakaļ