Engures novads

Aicinām izņemt pabalstu politiski represētajām personām un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem13-11-2014

Atgādinām, politiski represētām personām un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, tiek izmaksāts pabalsts 20 eiro apmērā. Pabalstu var saņemt Engures novada domē (Smārdē) vai Engures pagasta pārvaldē, vai Lapmežciema pārvaldē.

RĪKOJUMS
Engures novada Smārdes pagastā
 
2014.gada 5.novembrī
 
Par papildus materiālo palīdzību Engures novadā
 
Pamatojoties uz Engures novada domes 2011.gada 15.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5. “ Par papildus materiālo palīdzību Engures novadā” 5.3. un 5.5.punktu:
1. izmaksāt vienreizēju pabalstu politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu EUR 20,00 apmērā.
2. izmaksāt vienreizēju pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu EUR 20,00 apmērā.
3.pabalstu izmaksāt Engures novada domes vai pagasta pārvaldes kasē no 2014.gada 12.novembra.
 
Domes izpilddirektors I.Valers
 
 
 
 

<< Atpakaļ