Engures novads

Aicinām izteikt priekšlikumus par Lielajā talkā 23.aprīlī veicamiem darbiem!23-03-2016

Strauji tuvojas 23.aprīlis, tāpēc aicinām sniegt priekšlikumus un Jūsu redzējumu par darbiem, kas būtu kopīgi jāpaveic Lielās Talkas ietvaros.

Par talkas nepieciešamību ir dažādi viedokļi un viens no tiem ir tāds, ka nevajadzētu iet un vākt aiz tiem, kuri apzināti piemēslo mūsu mežus, parkus un dabu. Piekrītam, tomēr aicinām vērtēt šo pasākumu nevis kā tīrīšanu pēc šādiem cilvēkiem, bet gan kā savu palīdzību dabai un videi. Mēs nevaram mainīt Pasauli, bet varam sakārtot savu dzīves telpu un rādīt piemēru bērniem.
Lielās talkas ietvaros kopīgiem spēkiem varam uzlabot apkārtējo vidi, tāpēc aicinām jau savlaicīgi Jūs izteikt priekšlikumus par labajiem darbiem, ko varam paveikt katrā Engures novada pagastā un ciemā.
Paldies visiem, kas līdz šim ir piedalījušies un izveidojuši Vēju parku, sakopuši piekrasti, izveidojuši kāpnes pie avotiņa un veikuši daudz citu labu darbu!
Par idejām aicinām sazināties ar Jūsu pagasta koordinatoru:
Engures pagastā pārvaldes vadītāja Baiba Pļaviņa, tālr. 27737575,
kab. 63180950.
Smārdes pagastā Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers, mob. tālr. 29272665, e-pasts:
imants.valers@enguresnovads.lv
Lapmežciema pagastā pārvaldes vadītāja Dace Galandere, tālr.: 26177441, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
 
Engures novada pašvaldība
 

<< Atpakaļ