Engures novads

Aicinām izteikt viedokli par sabiedriskās kārtības uzturēšanu novadā25-09-2018

Esam saņēmuši no iedzīvotājiem vēstuli ar ierosinājumiem veikt uzlabojumus Engures novada saistošajos noteikumos Nr. 13. par „Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedrisko kārtību”.

 
Iedzīvotāji rosina apskatīt sekojošus jautājumus, kurus izskatīt plašākā diskusijā ar pārējiem novada iedzīvotājiem:
 
 
  1. Aizliegt uzņēmējdarbību, kas saistīta ar miera traucēšanu nesankcionētās vietās un visas diennakts laikā;
  2. Pilnībā aizliegt pirotehnikas lietošanu, izņemot Valsts svētkus, Ziemas saulgriežus un Jaungadu;
  3. Aizliegt zāles trimmerēšanu un koku zāģēšanu, sestdienās pēc pl. 18.00, un svētdienās visu diennakti.
Mums ir svarīgi apzināt šos jautājumus plašākā kontekstā un noskaidrot iedzīvotāju viedokli, lai attiecīgi uzlabotu situāciju,  tādēļ  aicinām visus ieinteresētos iedzīvotājus un novada uzņēmējus iesaistīties diskusijā un savus ierosinājumus, jautājumus adresēt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@enguresnovads.lv vai  sūtot pa pastu uz Engures novada Dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV – 3129.
 

<< Atpakaļ