Engures novads

AS Latvijas Valsts Meži izsludina atklātu konkursu meža stādīšanas, kopšanas un aizsardzības darbiem05-09-2018

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu valsts mežu apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) izsludina atklātu konkursu “Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2023. gadā”, (id. Nr. AS LVM MS MK_2018_31).

Potenciālo sadarbības partneru sanāksmes, kurās informē par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), LVM rīko:
 
  • 2018. gada 12. septembrī plkst. 11.00 LVM administrācijas birojā (Vaiņodes iela 1, Rīga);
  • 2018.gada 21. septembrī plkst. 11.00 Zemgales reģiona klientu centrā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007)
 
Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018. gada 4. oktobrim plkst. 12.00.
 
Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā “Atvēršana”.
 
Kontaktpersonas: LVM Zemgales reģiona mežkopības vadītājs Sandris Upenieks, tālrunis 26539121, e-pasta adrese: s.upenieks@lvm.lv, LVM meža atjaunošanas un kopšanas vadītāja Dace Ozola, tālrunis 29332080, e-pasta adrese: d.ozola@lvm.lv, LVM iepirkumu un līgumu vadītāja Arnita Melnace, tālrunis 26387342, e-pasta adrese: a.melnace@lvm.lv.
 
Konkursa nolikums pieejams EIS tīmekļvietnē, e-konkursu apakšsistēmā.
 

<< Atpakaļ