Engures novads

AS “Sadales tīkls” pakāpeniski atjauno elektrotīklu Engures novadā07-08-2018

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 1000 klientu Engures novadā, AS “Sadales tīkls” novada teritorijā šogad realizēs 7 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 472,000 eiro. Kopumā novada teritorijā šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 10 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 6 km garumā un izbūvēt 4 jaunas transformatoru apakšstacijas.

Savlaicīga elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija ir galvenais nosacījums, lai ikviens klients saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. Elektrotīkls veidojies pakāpeniski, tādēļ, plānojot investīciju projektus, AS “Sadales tīkls” rūpīgi izvērtē klientu skaitu, elektrotīkla vecumu un tehnisko stāvokli, kā arī elektroenerģijas patēriņu. Arī Engures novadā AS “Sadales tīkls” pakāpeniski atjauno elektrotīklu, jo klienti vēlas saņemt nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, kā arī būt pārliecināti, ka elektrotīkls ir drošs.
Nozīmīgs elektroapgādes uzlabošanas projekts šogad jau noslēdzies gar autoceļu Smārde – Milzkalne, kur vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija 5,6 km garumā pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, bet no dzelzceļa pieturas “Milzkalne” līdz Puriņiem vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 2,2 km garumā. Elektrolīnijas šķērso mežainu apvidu un elektrotīkla pārbūve bija nepieciešama, lai klientiem samazinātu elektroapgādes traucējumu skaitu, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem.  Paaugstināsies arī saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neuzmanīgi veicot mežistrādes darbus elektrotīkla tuvumā.
 
Savukārt Lapmežciemā - Liepu ielā, noslēdzās 1961.gadā izbūvētā transformatora punkta rekonstrukcija, kas nodrošina elektroapgādi 273 klientiem. Lai uzlabotu elektroapgādi Lapmežciema iedzīvotājiem, AS “Sadales tīkls” atjaunoja transformatoru apakšstacijā esošās vidējā sprieguma un zemsprieguma elektroiekārtas, kā arī izbūvēja jaunu zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju 0,5 km garumā. Transformatoru apakšstacijā izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas paaugstinās elektroapgādes drošumu ciema klientiem, jo AS “Sadales tīkls” personālam būs iespēja attālināti vadīt elektrotīklu un bojājumu gadījumos veikt pārslēgumus.
 
Elektrotīkla pārbūve šobrīd turpinās Ragaciemā, kur starp Jauno ielu un Kaņiera ezeru tiek veikta 1979.gadā izbūvētās vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,8 km garumā, jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve 0,4 km garumā. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu 409 klientiem, Ragaciema vidējā sprieguma elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas nodrošinās iespēju AS “Sadales tīkls” darbiniekiem  elektrotīkla bojājumu gadījumos veikt elektrolīniju pārslēgumus, operatīvi atjaunojot elektroapgādi. Pēc jaudas slēdža izbūves 6 km garš vidējā sprieguma elektrolīnijas posms būs atdalīts no lauku elektrotīkla, kas šķērso mežu, un klientu elektroapgādi neietekmēs koku vai to zaru uzkrišana uz šīs gaisvadu elektrolīnijas vadiem.
 
Elektrotīkla rekonstrukciju šogad plānots veikt apvidū no Jaunķemeriem līdz Jaunajam Ķemeru ceļam, Bigauņciemā,  kur vidējā sprieguma elektrolīnija, kas stiepjas gar Kolkas ielu un šķērso mežu, tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 1,4 km garumā. Bet otrpus Kaņiera ezeram – starp Antiņciemu un Čaukciemu, paredzēts demontēt 1987. gadā izbūvēto vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 4,7 km garumā. Tās vietā gar autoceļu 5 km garumā tiks izbūvēta jauna zemsprieguma 1kV kabeļu līnija un 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkls šķērso Ķemeru nacionālā parka teritoriju, kurā nav atļauts veikt zemsedzes apstrādi ar frēzi, un ir ierobežotas iespējas veikt novecojušo un bīstamo koku izciršanu elektrolīniju aizsargjoslās. Tas apgrūtina AS “Sadales tīkls” darbu, kad nepieciešams veikt elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbus, jo to veikšanai nav iespējams pielietot specializēto tehniku.  
 

<< Atpakaļ