Engures novads

AS "Sadales tīkls" rekonstruēs elektrotīklu Smārdē29-02-2016

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti Engures novada Smārdes ciema iedzīvotājiem, šogad novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt vienu elektrotīkla rekonstrukcijas projektu.

Rekonstrukcijas darbu laikā plānots veikt vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,8 km garumā, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,7 km garumā. Projekta ietvaros plānots gan izbūvēt jaunu, gan rekonstruēt esošo transformatoru apakšstaciju un pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 93 AS “Sadales tīkls” klientiem. 
 
Jāpiezīmē, pavisam, lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Tukuma, Kandavas un Engures novadā šogad plāno realizēt 12 investīciju projektus. Elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 1,4 miljonus eiro, kopumā novados plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 23 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 17 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām plānots veikt 30 km garumā. Pēc plānoto projektu realizēšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 6 000 AS “Sadales tīkls” klientu.
 

<< Atpakaļ