Engures novads

Atbilde uz iedzīvotāju vēstuli par Apšuciema ceļa asfaltēšanu24-09-2014

Engures pagasta pārvaldē saņemts iesniegums no Apšuciema iedzīvotājiem ar lūgumu veikt Apšuciema ceļa asfaltēšanu. Vēstuli parakstījuši 34 ciema iedzīvotāji. Tā kā pašvaldības ceļu stāvoklis varētu interesēt visus pagasta iedzīvotājus, atbildi uz Apšuciema iedzīvotāju vēstuli sniedzam ar avīzes starpniecību.

Pašvaldība perspektīvā plāno noasfaltēt visus tās pārraudzībā esošos ceļus, diemžēl līdzekļu trūkuma dēļ pēdējo četru gadu laikā nav asfaltēts neviens pašvaldības ceļš Engures novada Engures pagastā.
 
Valsts piešķirtais finansējums pašvaldības ceļu uzturēšani Engures pagastā 2013.gadā bija
Ls 26658.00, 2014. gadā EUR 49060.00. Minētais finansējums pietiek tikai ceļu ikdienas
uzturēšanai, tas ir - greiderēšanai, sniega tīrīšanai, asfeltbetona seguma remontam, ceļmalu pļaušanai un citiem darbiem.
 
Ja tuvākajā laikā būs iespējams piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, vai ja pieaugs valsts finansējums ceļu uzturēšanai, pašvaldība ņems vērā iedzīvotāju priekšlikumus, taču, pieņemot lēmumu, kuru ceļu asfaltēt, vadīsies no esošās situācijas. Esošā situācija ir tāda, ka Engurē Skolas ielas un Rosmes ielas asfalta segums ir nolietojies par 80% un to būtu nepieciešams atjaunot pirmkārt.
 
Pašvaldība izskatīs iespēju šogad uzlabot Apšuciema ceļa grants segumu.Tāpat ir plānots šogad ierīkot apgaismojumu no Apšuciema pieturas līdz ciema ceļa un Apšuciema skolas ceļa krustojumam, taču nevaram solīt, ka tuvākajā laikā Apšuciema ciema ceļš tiks asfaltēts.
 
Engures novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andris Kalnozols
 
 

<< Atpakaļ