Engures novads

Atļaujas saņemšana dronu lidojumiem zemāk par 300 m Ķemeru Nacionālajā parkā11-01-2019

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, gaisa telpā virs Gaujas Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas un dabas lieguma zonas aizliegts veikt lidojumus (arī gaisa balonu un bezpilota gaisa kuģu lidojumus) zemāk par 300 metriem. Šis aizliegums neattiecas uz lidojumiem fotografēšanai, filmēšanai, attālai novērošanai un datu iegūšanai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas, kā arī lidojumiem ārkārtējās situācijās, gaisa kuģu avārijas gadījumos un veicot glābšanas un meklēšanas darbus.

Droni ir bezpilota gaisa kuģi, uz kuriem attiecas iepriekš minētie ierobežojumi.
Līdz ar to Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja saņemama, ja vēlas veikt lidojumus (tai skaitā arī ar droniem) zemāk par 300 metriem visā Ķemeru Nacionālajā parkā. Bet Gaujas Nacionālajā parkā šis nosacījums attiecas vienīgi uz dabas rezervāta (stingrā režīma) zonu un dabas lieguma zonu, turklāt lidojumi (tai skaitā arī ar droniem) zemāk par 300 metriem ir atļauti vienīgi fotografēšanai, filmēšanai, attālai novērošanai un datu iegūšanai, saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju.
 
Atļaujas saņemšanas veidlapa atrodama ŠEIT.
 
Ierobežojumi lidošanai ieviesti, lai pasargātu dzīvās dabas pārstāvjus. Lai gan cilvēkiem šķiet, ka, piemēram, drons ir maza, nekaitīga un klusa iekārta, dzīvnieki un putni to uztver kā apdraudējumu, tā tuvošanās var radīt lieku stresu, likt viņiem pamest ligzdošanas vai barošanās vietas vai traucēt migrāciju. Dzīvnieki bezpilota lidaparātus, kas gadījušies tiem ceļā, var uztvert kā potenciālus plēsējus vai nezināmu apdraudējumu vai konkurentus, kas jāizdzen no teritorijas. Veicot lidojumus, jāievēro arī vispārīgais regulējums, kas attiecas uz katru no lidaparāta veidiem, kas regulē lidojumu laiku, vietu un kārtību, kā arī tiesību normas par personas datu aizsardzību.
 
Plašāks skaidrojums lasāms ŠEIT.
 
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde - www.daba.gov.lv

<< Atpakaļ