Engures novads

Atvadu vārdi Jānim Kārkliņam07-03-2019

Naktīs Aizmigusī jūra Vieglītēm elpo.. Vēl mirklis - Un pats būšu jūra… (R. Briedis)

Tie vīri, kas dzīvo pie jūras, allaž ir bijuši stipri, jo viņus rūdījis sāļais jūras vējš, nekad nerimstošā, bet reizēm tik skarbā viļņu  valoda un neiznīcināma vēlme sasniegt apvārsni, to gaišo debess malu, aiz kuras slēpjas sapņi un ilgas. Viņi paši ir kā jūra, kur viss pamatīgums un patiesais spēks slēpjas dzīlēs. Šie vīri ir stipri, taču arī visstaltākie koki, jo īpaši tie, kas nav raduši liekties un locīties, mēdz lūzt. 4. marta rīts atnesa skumju vēsti mums visiem, kuri pazina Jāni Kārkliņu – patiesu sava novada patriotu, izcilu speciālistu, dāsnu ziedotāju.
 
Jānis Kārkliņš dzimis Strazdes pagastā, skolas gaitas aizvadījis Talsos, bet profesiju ieguvis, mācoties Kaļiņingradas zivrūpniecības tehnikumā un apgūstot zivrūpniecības tehnologa specialitāti, kurā vēlāk nostrādāti daudzi gadi. 1986. gadā Jāni Kārkliņu darba gaitas atveda uz Enguri, kur viņš kļuva par z/k "Padomju Zvejnieks" zivju apstrādes kompleksa vadītāju. Stingrs un prasīgs, taču ļoti saprotošs un atsaucīgs vadītājs, kuram rūp cilvēki – tādu viņu šodien atceras engurnieki. Vēlāk viņa vadībā tika radīts veiksmīgs uzņēmums "Unda".
 
Neskatoties uz aizņemtību, Jānis Kārkliņš allaž prata atlicināt laiku arī ģimenei. Kopā ar dzīvesbiedri Valdu izaudzināti divi dēli, vecvecākus priecēja mazbērni.
 
Jānis Kārkliņš ir devis ievērojamu ieguldījumu sabiedrībai kā mecenāts. Ne tikai veiksme un panākumi biznesā, bet viņa sirds nesavtīgi mudināja palīdzēt tiem, kuriem klājas grūtāk. Jānim Kārkliņam ziedošana vienmēr ir bijusi pašsaprotama, viņš uzskatīja, ka tā ir kā "dvēseles stāvoklis, kuru nenosaka maka biezums". SIA "Unda" atbalstīja Engures pagasta sporta, kultūras sarīkojumus, skolu un skolēnus. Jānis Kārkliņš neaizmirsa ne savu pirmo skolu Strazdē, ne bijušos kolēģus no zvejas flotes, atbalstīja labdarības akcijas portālā ziedot.lv.
 
2010. gadā viņš kļuva par Vītolu fonda ziedotāju. Dibināt stipendiju un uzticēt to administrēt Vītolu fondam Jāni Kārkliņu pamudinājusi ziņa, ka talantīgiem, bet mazturīgiem Engures jauniešiem pēc vidusskolas absolvēšanas nav materiālu iespēju iegūt augstāko izglītību. Kopā izskoloti četri jaunieši. Ziedotājs allaž interesējās, kā klājas viņa stipendiātiem un priecājās par tiem, kuri bija beiguši studijas un atraduši iespēju sevi īstenot profesionāli. "Domāju, ka ikviens, ja vēlas, var atrast iespēju atbalstīt kādu citu – kaut vai izvēlētajam mērķim atvēlot pavisam nelielu summu. Galvenais, lai tik labi mācās, – par to dubults gandarījums!" uzskatīja Jānis Kārkliņš.
 
Šobrīd kopā ar Kārkliņu ģimeni skumstam mēs un viņa atbalstītie jaunieši. Monta Štāla savā līdzjūtības vēstulē raksta: "Man un manai ģimenei ir ārkārtīgi žēl, ka cilvēks, kuram es tik ļoti rūpēju, vairs nav. Sajūta, ka arī mēs esam zaudējuši labu paziņu un tuvu cilvēku. Šo četru gadu laikā es Kārkliņa kungu iepazinu un mums radās cieša saikne. Viņš ļoti interesējās par manu dzīvi, bet, kad vaicāju, kā viņam pašam klājas, allaž atbildēja: "Labāk nevar būt!" Būšu viņam vienmēr pateicīga par sirds siltumu, par spēcīgo atbalstu un neviltoto dāsnumu. Atmiņas paliks un es, absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitāti, varēšu teikt lielu paldies  Kārkliņa kungam par to, ko viņš deva man – svešai meitenei no Engures." Arī Kristīne Rudzīte pievienojas izteiktajai līdzjūtībai: "Kad cilvēks aiziet Mūžības ceļos, mums, tiem, kuri paliek, ir ļoti grūti, jo mums jāmācās būt bez viņiem. Pateicoties Kārkliņa kungam, es varēju iegūt augstāko izglītību komunikācijas nozarē, lai varētu turpināt strādāt mūsu valsts bērnu interesēs. Ikreiz, kad satikāmies ar ziedotāju, pārrunājām, ka nākotnē arī es varētu būt kāda jaunieša atbalstītāja, un to es šobrīd arī daru, lai apliecinātu, ka labie darbi nezūd."
 
Tāds – stingrs un prasīgs, bet ar atvērtu sirdi, Jānis Kārkliņš paliks mūsu atmiņās un sirdīs. Goda vīrs – tā domā engurnieki, tā domā ikviens, kas viņu pazina un kam liktenis bija dāvājis iespēju kaut brīdi būt kopā ar lielisku cilvēku. Jāni, mēs sakām paldies par tavu godīga cilvēka mūžu! Mēs nesakām ardievas –  Tu paliksi mūsu domās un pateicībā, jo esi atstājis sava veida pieminekli Latvijas nākotnē. Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa Kārkliņa ģimenei.
 
Vītolu fonds
 

<< Atpakaļ