Engures novads

Būvē? Iepazīsties ar jauno būvniecības likumu!07-10-2014

Engures novada būvvalde informē, ka 2014.gada 1.oktobrī spēkā stājās jaunais būvniecības regulējums: Būvniecības likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības procesa kārtību.

Plašāka informācija atrodama LV Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv
 
Sk. jauno būvniecības regulējumu šeit:

<< Atpakaļ